dimecres, 2 de desembre del 2009

4.3. La narrativa: rondalles i llegendes

Les funcions de Propp


En la Morfologia del conte, publicat en els anys vint del passat segle a Leningrad, Propp fa una
anàlisi estructural dels contes meravellosos russos que ha pogut ser aplicat, sense cap transformació, no solament a tots els contes tradicionals de les llengües indoeuropeas, sinó a textos tan diversos com les novel·les de James Bond de Ian Fleming o els guions d'Indiana Jones. Per a Propp, les funcions dels personatges representen les parts fonamentals del conte. A l'hora de definir-les no s'ha de tenir en compte al personatge executant, i l'acció no pot determinar-se al marge de la seva situació en el curs del relat. Per funció doncs entenem l'acció d'un personatge, descrita des del punt de vista del seu significat en el desenvolupament de la intriga. Propp fa quatre observacions prèvies a l'enumeració de les funcions:
1. Les funcions dels personatges són elements constants i permanents en el conte, siguin quines fossin aquests personatges i sigui com anàs la manera que es realitzen aquestes funcions. Les funcions són les parts constitutives fonamentals del conte.
2. El nombre de funcions que compon el conte meravellós és limitat.
3. Encara que no tots els contes presenten, ni de bon tros, totes les funcions, la successió de
funcions és sempre idèntica. L'absència de determinades funcions no canvia la disposició de
les altres.
4. Tots els contes meravellosos pertanyen al mateix tipus pel que fa a la seva estructura. Les
31 funcions dels personatges en els contes meravellosos, segons el propi Vladimir Propp, són
les següents:

1. ALLUNYAMENT: un dels membres de la família s'allunya de la casa.
2. PROHIBICIÓ: recau sobre el protagonista una prohibició.
3. TRANSGRESSIÓ: es transgredeix la prohibició.
4. INTERROGATORI: l'agressor intenta obtenir informacions.
5. INFORMACIÓ: l'agressor rep informacions sobre la seva víctima.
6. ENGANY: l'agressor intenta enganyar a la seva víctima.
7. COMPLICITAT: la víctima es deixa enganyar i ajuda així al seu enemic.
8. MALIFETA: l'agressor danya un dels membres de la família.
9. MEDIACIÓ, MOMENT DE TRANSICIÓ: es divulga la notícia de la malifeta o de la manca; a
l'heroi se li envia o se li deixa partir.
10. PRINCIPI D'ACCIÓ CONTRÀRIA: l'heroi-cercador decideix actuar.
11. PARTIDA: l'heroi se'n va de casa.
12. PRIMERA FUNCIÓ DEL DONANT: l'heroi sofreix una prova que li prepara per a la recepció
d'un objecte o un auxiliar màgic.
13. REACCIÓ DE L'HEROI: l'heroi reacciona davant les accions del donant.
14. RECEPCIÓ DE L'OBJECTE MÀGIC: l'heroi disposa de l'objecte màgic
15. DESPLAÇAMENT: l'heroi és transportat, conduït o dut prop del lloc on es troba l'objecte de
la seva recerca.
16. COMBAT: l'heroi i el seu agressor s'enfronten en un combat.
17. MARCA: l'heroi rep una marca.
18. VICTORIA: l'agressor és vençut.
19. REPARACIÓ: la malifeta inicial és reparada, o la manca, satisfeta.
20. RETORN: l'heroi retorna.
21. PERSECUCIÓ: l'heroi és perseguit.
22. SOCORS: l'heroi és auxiliat.
23. ARRIBADA D'INCÒGNIT: l'heroi arriba a la seva casa o a la comarca d'incògnit.
24. PRETENCIONES ENGANYOSES: un fals heroi reivindica allò que no li pertany.
25. TASCA DIFÍCIL: es proposa l'heroi una tasca difícil.
26. TASCA COMPLERTA: la tasca és realitzada.
27. RECONEIXEMENT: l'heroi és reconegut.
28. DESCOBRIMENT: el fals heroi o l'agressor queda desemmascarat.
29. TRANSFIGURACIÓN: l'heroi rep una nova aparença.
30. CÀSTIG: el fals heroi o l'agressor és castigat.
31. MATRIMONI: l'heroi es casa i ascendeix al tron.

Propp també es va detenir, encara que no amb la mateixa minuciosidad amb la qual va
estudiar les funcions, a observar els personatges dels contes, arribant a la conclusió que havia
set rols, set personatges sobre els quals descansava el pes de totes les històries. Són les
següents:

· L'HEROI o cercador (el protagonista/a)
· EL REI, el qual mana (el qual té la autoritat)
· LA PRINCESA de qui està enamorat l'heroi (la recompensa)
· EL FALS HEROI (el qual s'aprofita per a treure beneficis)
· L'AGRESSOR, malvat o antagonista
· EL DONANT (un amic o col·laborador que ajuda a l'heroi)
· L'AUXILIAR MÀGIC (un objecte, consell o habilitat que té l'heroi)

Propp va analitzar 31 funcions distintes, al marge de quin personatge les realitzi, però mai es
presenten totes elles juntes en un mateix conte. Amb molta freqüència, les funcions van per
parells; una desencadena una acció i l'altra la tanca. En el plantejament de la història podríem
trobar alguns d'aquests parells:
PROHIBICIÓ (recau sobre el protagonista una prohibició) i TRANSGRESSIÓ (el protagonista
desobeïx aquesta prohibició)
INTERROGATORI (l'agressor espia, fa preguntes i recull dades) i INFORMACIÓ (l'agressor
aconsegueix informacions sobre la seva víctima)
ENGANY (l'agressor tracta d'enganyar a la seva víctima per a apoderar-se d'alguna cosa seu)
i COMPLICITAT (la víctima, sense voler, es deixa enganyar i cau en el parany del seu enemic).
En el nus del conte ens trobarem amb el parell de funcions COMBAT i VICTORIA (l'heroi
protagonista s'enfronta a l'agressor i ho venç) o amb TASCA COMPLERTA (al nostre heroi se li
encarrega una tasca que aconseguirà finalment realitzar).
AL final, la funció MALIFETA (el protagonista, o algú molt proper a ell, ha estat agredit)
quedarà compensada amb la REPARACIÓ (la malifeta inicial és reparada i l'agressor castigat).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada