dilluns, 26 d’octubre del 2009

La Ventafocs (Versos perversos) : Roald Dahl

LA VENTAFOCSNo, que no la sabeu, aquesta, i ca!
A la bona més sang i fetge hi ha.
La falsa, que vosaltres coneixeu,
la van refer en un conte molt nyeu-nyeu,
anys enrere, una gent desconeguda,
per tenir la canalla entretinguda.
Això sí, el primer tros és tot igual,
aquell en què, una nit primaveral,
les Germanastres, plenes d'or de llei,
se'n van al ball que hi ha al Palau del rei,
mentre la Ventafocs, que és tan bonica,
està tancada en un celler, pobrica,
amb ratots afamats pertot arreu
que li mosseguen el dit gros del peu.
I esgaripa:"Socors! Que vull sortir!".
La Fada, així que sent un bram tan fi,
apareix, resplendent com un braser,
i pregunta: "Estimada, que estàs bé?".
"Bé, dius?", fa la Cendrosa. "No ho saps veure,
que estic madura per tornar-me neura?"
Engega un cop de puny a la paret
i xiscla: "Has de portar-me al ball de dret!
A Palau hi ha un ball "disco"! Elles hi van,
i jo aquí, amb una enveja delirant!
Vull un vestit! Una carrossa d'or!
Un anell! Un brillant! Vull un tresor!
I xinel·les de plata, o de platí,
i unes mitges de nàilon, que fan fi!
Amb tot això al damunt pots ben comptar
que aquest Príncep se m'ha de declarar!".
I diu la Fada:"Espera't un segon".
Clava un cop de vareta, i, ves per on,
en un tres i no res, com en un salt,
tenim la Ventafocs al ball reial!
Les Germanastres perden la bavalla
de veure-la amb el Príncep, balla que balla.
la mossa se li abraça fortament
i s'arramba al seu pit d'home valent.
El Príncep ja en té els óssos tots cruixits
i només fa esbufecs pels descosits.
Toquen les dotze, i ella fa: "Punyell!
M'he d'afanyar si vull salvar la pell".
El Príncep crida: "No, tu no te'n vas!".
Brama la Ventafocs: "Deixeu-me anar!",
i s'esqueixa el vestit de tafetà.
Ha de fugir-ne amb la roba interior,
i perd una xinel·la en un graó.
El Príncep s'hi abalança com un llamp
i se l'estreny al pit, tot fet un flam.
"La que li vagi bé, dolenta o bona",
diu ell, "demà serà la meva dona.
Visitaré tothom del veïnat
fins a trobar-la al lloc on s'ha amagat!"
I llavors, amb un pèl de deixadesa,
la desa en una caixa de cervesa.
A corre-cuita, aquella Germanastra
de la cara de grans feta un desastre,
s'esmuny i pren el delicat calçat
i el llença a la comuna d'un plegat.
Llavors hi deixa, com una desferra,
la sabata del seu peuàs esquerre.
Ahà, ho veieu?, la cosa ja es complica,
i a la Cendrosa tot se li embolica.
El Príncep, l'endemà, se'n va corrents
a buscar per les cases existents.
Una noia es consum i es deshidrata:
vejam de qui deu ser aquesta sabata!
És un calçat molt ample i llargarut
(un peu normal hi deu estar perdut).
I fa una mica com de pudoreta
(temo que els peus li suen, senyoreta).
Vénen a provar sort milers de noies,
però totes se'n van ben poc cofoies.
Aquella germanastra fa: "Ara jo!".
Se l'emprova. I el Príncep xiscla: "No!".
I ella: "Sí! Em va a la mida! Tararí!
Ara, doncs, us haureu de casar amb mi!".
El Príncep queda blanc com el paper
i remuga: "Deixeu-me anar al carrer!".
"De cap manera! Heu fet un jurament,
i no us podeu desdir del casament!"
"Talleu-li el coll!", el Príncep hi contesta.
I d'un sol xac! la deixen sense testa.
Fa el Príncep, lliure ja del maldecap:
"És força més bonica sense cap".
Ja surt la Germanastra Que-fa-dos:
"Ara em toca provar-ho a mi, senyors!".
"Proveu això, primer", fa el Príncep blau.
I es treu l'espasa de la beina i zau!,
un altre caparrot que cau rodó,
i rebota i rodolà pel saló.
A la cuina, pelant una patata,
la Cendrosa ha sentit la saragata
dels caps que saltironen pel trespol,
i treu el seu amb molt poc protocol:
"Què és, aquest daltabaix?", diu, en entrar.
"Tu no t'hi fiquis!", el Príncep li fa.
La pobra noia no se'n vol convèncer:
"El meu Príncep! I talla colls!", que pensa.
"Com podria casar-me jo amb algú
que es diverteix pitjor que no un zulú?"
"Qui és, aquesta pollosa?", el Príncep diu.
"Talleu-li el carbassot de viu en viu!"
Llavors, enmig d'un nimbe resplendent,
es presenta la Fada complaent,
amb la vareta, zim-zam-zum, pel mig:
"Corre, nena, formula algun desig!
Tu demana el que vulguis, sense por,
que jo puc concedir-te el bo i millor!".
La Ventafocs contesta: "Amable Fada,
el que és jo, avui seré més assenyada.
Prou de Prínceps, i luxes, i diners.
Ara que els he tastat, ja no en vull més.
Doneu-me, doncs, un homenet de bé,
que això és de mal trobar. Que ho podeu fer?".
I així es casa, d'un salt, la Ventafocs,
amb un xicot que no està pas per brocs
i és, a més, confiter de confitura,
artista de la melmelada pura.
I a casa d'ells hi ha sempre grans rialles,
i duraran d'aquí a les acaballes.
(La Ventafocs, dins de Versos Perversos, de Roald Dahl. Ed. Empúries)

Literatura folklòrica: versions de la Ventafocs

N’ESTEL D’OR


La Ventafocs mallorquinaAixò era una al·lota pobila, garrida ferm, que havia nom Catalineta.
Anava a costura i sa mestra sempre li deia:
—Oh fieta meua, que t’estim! Ja t’hi tractaria bé, si fos ta mare!
—Pero no ho sou —deia s’al·lota.
—Ho seria —deia sa mestra—, si matasses sa que tens. Jo me casaria amb ton pare i cada dia per berenar te donaria pa amb mel.
—Pa amb fel me donaríeu vós! —deia s’al·lotona, i sortia a un altre tancat.
I heu de creure i pensar que un dia, arribant de costura, demanà pa i botifarró. Sa mare, per donar-n’hi, obri sa pastera, trava sa cuberta amb una tortuga que hi havia a sa paret, s’acala per taiar es botifarró, que el tenia allà dins; Na Catalineta, jugant, jugant, s’enfila a una cadira, posa sa mà a sa tortuga, que tenia travada sa cuberta; sense témer-se’n, li dóna mitja volta; sa cuberta escapa i, plam!, cau damunt es cap de sa mare i li va rompre s’ansa d’es coll, i dins una estona la pobreta ja va haver badaiat.

Na Catalineta tot d’una queda freda, llavò va rompre amb un plors que cuidava a estellar-se. Sense sebre què es feia, fuig de ca seua com una botxa, troba sa mestra, l’hi conta i sa mestra li diu:
—Mira, si no em creus a mi, està fet de tu: diran que l’has morta a posta.
—Digau-me què tenc de fer —s’exclamà sa malanada.
—Què has de fer? —digué sa mestra—. Anar-te’n a ca teua, posar-li un tros de botifarró dins sa boca i un tros de pa amb ses mans, i surts a’s mig d’es carrer i te poses cridar: «Oh mesquina de mi, que ma mareta s’és aufegadeta menjant pa i botifarronet». La gent s’ho creurà, ton pare se podrà casar amb mi i jo seré ta mare.
Na Catalineta va fer lo que sa mestra li havia comanat i tothom se va beure que sa mareta s’era aufegadeta menjant pa i botifarronet.
D’es cap d’una temporada, son pare se casa amb sa mestra, que tenia una fia que havia nom Joanota, sa més grossera, malfenta i gropelluda que haguessen vista mai, i an el mateix temps sa més entonada i sa més superbiosa que es sol escaufava.
Com veia Na Catalineta tan garrida i agudona, no ho poria sufrir i sa mare per lo mateix.
Es primers dies li donaven, per berenar, pa amb mel, però no s’estorbaren molt a donar-li pa amb fel i moltes ofertes de verdanc.
Un dia dematí, sa mestra li entrega una vedella i un muixell de llana ben gros.

—Hala —li va dir—, a pasturar aquesta vedella i a filar aquest muixell! Si es vespre sa vedella no ve ben redona i no em dus set fuades de fil, sabràs jo qui som.
Na Catalineta pren sa filoeta i es muixell i, amb sa vedelleta davant davant, de d’allà ben atacada.
Quan fonc a foravila rompé amb plors i sa vedelleta li demana:
—Què tens, Catalineta?
—Què he de tenir! —diu ella—. Que ma mare m’ha dit que, si es vespre no t’he enredonida i no he filades set fuades, sabré qui és ella.
—Si això és tot —diu s’animaló—, no ploris, fieta meua. Ponxí’m es muixell a ses banyes i que penj per davant de manera que jo li puga arribar amb sa boca, tu cerca’m herbeta i veuràs que prompte t’hauré fetes ses set fuades.
Na Catalineta li ponxí es vell a ses banyes, l’hi féu penjar així com li havia dit i sa vedelleta, zas-zas!, amb sa boqueta estirava es muixell i, remugant, remugant, al punt va haver fetes ses set fuades.
Na Catalineta li cercà una herbada fora mida i sa vedelleta va pegar una panxada de primera.
Com es vespre sa mestra va veure ses set fuades de fil que li entregà Na Catalineta i sa vedella tan redona, es feia creus i no se’n poria avenir.
Lo endemà matí li torna entregar sa vedella i un muixell, més gros encara que es d’es dia abans, i li diu:
—Vés-te’n a pasturar sa vedella i, si es vespre no la’m menes ben redona i no has filades set fuades d’aquest muixell i no les me dus aspiades i tot, sabràs jo qui som.
Na Catalineta pren sa filoeta i es muixell i, amb sa vedella davant davant, de d’allà s’és dit.
Quan va esser a foravila, romp en plors i sa vedella li demana:
—Què tens, Catalineta?
—Què he de tenir! —diu ella—. Que ma mare m’ha dit que, si es vespre no te men ben redona i no he fetes set fuades d’es muixell i no les hi duc aspiades, sabré qui es ella!
—Si això és tot —diu sa vedelleta—, no ploris, fieta meua. Ponxí’m es muixell a ses banyes com ahir, jo t’ho filaré, llavò me passaràs ses fuades per ses banyes i t’ho aspiaré. Mentrestant, me cercaràs herbeta com ahir i me podràs tornar ben redona.
Na Catalineta li embolicà per ses banyes es muixell, penjant per davant, i sa vedella amb sa boqueta, zas-zas!, l’estirava, remugant, remugant.
Amb una exhalació va haver fetes ses set fuades i, quan les va tenir passades per ses banyes, les aspià de lo millor. Mentrestant, Na Catalineta li cercà una herbada fora mida i va poder pegar una panxada d’aquelles d’aquelles.
Sobretot, quan es vespre sa mestra va veure sa vedella tan redona i ses set fuades filades i aspiades, no se pogué espassar ses ganes que tenia d’amaçolar Na Catalineta.
Na Joanota, envejosa que era, digué aquell vespre mateix:

—Jo també hi vui anar, a fer lo que ha fet aquesta.
—Sí que hi aniràs —digué sa mare.
Ell lo endemà dematí pren sa filoa i un muixell i, amb sa vedelleta davant davant, cap a foravila.
Malfeneranda i desmanyotada que era, provà de filar un poc i li sortia un fil ple de nuus i berrugues; tirà sa filoa i es muixell an el dimoni i se posà a jugar. Se guardà prou de cercar un brinet d’herba a sa vedelleta, i aquesta ben alerta a fer-li ofertes de filar-li ni aspiar-li!
Es vespre Na Joanota s’entregà a ca seua amb un pam de morros, sense cap fuada filada ni aspiada i amb sa vedelleta que tastanetjava de prima.
Lo endemà sa mestra torna enviar Na Catalineta a pasturar sa vedella i a fer set fuades i aspiar-les. Na Catalineta va partir. Na Joanota la vetlà, va veure que era sa vedella que filava i aspiava, anà a contar-ho a sa mare i es vespre, de ràbia totes dues, quan veren sa vedella, l’agafen, la maten i lo endemà dematí manaren a Na Catalineta que se n’anàs a fer es budells nets a un riu que passava per allà devora.
S’al·lotona los posà dins un garbellet, pren una guinaveta i ja és partida.
Arriba an es riu; es riu duia molt de rost an aquell endret i li prengué es budells, es garbell i sa guinaveta.
Na Catalinons, plora qui plora, parteix corrents, vora vora, riu avall.
Troba una doneta véia.
—Germaneta —li diu—, ¿no hauríeu vists uns budellets, un garbellet i una guinaveteta que es riu m’ha robadets?
—Sí fieta! —diu sa jaia—. Segueix riu avall i los trobaràs; però escolta: passa’m sa mà dins s’esquena, que no sé què hi tenc.
Na Catalineta la hi passa.
—Què has trobat? —li demana sa véia.
—Perles i diamants! —diu Na Catalineta.
—Idò perles i diamants tendràs! —diu sa jaia.
Sa jaia se treu una vellaneta i diu:
—Jas, fieta meua. No la mostris ni digues a negú qui la t’ha dada. No l’has de xapar que no te veges ben apurada.
—Déu vos pag la caritat —diu s’al·lotona; i pren sa vellaneta, la s’amaga i hala corre qui corre riu avall.
Troba una altra doneta véia i li diu:
—Germaneta, ¿no hauríeu vists uns budellets, un garbellet i una guinaveteta que es riu m’ha robadets?
—Sí, fieta meua! —diu sa jaia—. Segueix riu avall i los trobaràs; però escolta: passa’m sa mà dins s’esquena, que no sé què hi tenc.
Na Catalineta la hi passa.
—Què has trobat? —li demana sa jaia.
—Perles i diamants! —diu Na Catalineta.
—Idò perles i diamants tendràs! —diu sa jaia.
Sa jaia se treu una metleta i diu:
—Jas, fieta meua, aquesta metleta. No la mostris ni digues a negú qui la t’ha donada. No l’has de xapar fins que te veges ben apurada.

—Déu vos pag la caritat —diu s’al·lotona; s’amaga sa metleta i hala corre qui corre riu avall.
Troba una altra doneta véia i li diu:
—Germaneta, ¿no hauríeu vists uns budellets, un garbellet i una guinaveteta que es riu m’ha robadets?
—Los he vists i los tenc! —diu sa jaia.
—Los me voleu donar, per amor de Déu, que ma mare no m’atup? —diu s’al·lotona.
—Sí, fieta meua estimada! —diu sa jaia—. Jo los te vui donar; però abans m’has de passar sa mà dins s’esquena, que no sé què hi tenc.
Na Catalineta la hi passà.
—Què hi has trobat? —li demana sa jaia.
—Perles i diamants! —diu Na Catalineta.
—Idò perles i diamants tendràs! —diu sa jaia.
Sa jaia se treu una noueta i li diu:
—Jes, fieta meua, aquesta noueta. No la mostris ni digues a negú qui la t’ha donada. Mira, no l’has de xapar que no te veges ben apurada.
—Déu vos pag la caritat —diu s’al·lotona; i pren sa noueta i la s’amaga.
Agafa sa guinaveteta i es garbellet amb sos budellets, que de tant de rossegar per dins es riu s’eren fets més nets que la plata.
Com sa veieta la va veure partir, no pogué estar que no li donàs una aferrada p’es coll i una besada.
—Déu te guard, fieta meua —li digué—. Ara p’es camí sentiràs bramar un ase i cantar un gall. En bramar s’ase, no te girs darrere; en cantar es gall, gira’t.
Na Catalineta tocà soletes i de d’allà.
Al punt sent un ase bramar i ella, ben alerta a girar-se darrere!
Més envant sent cantar un gall.
Se gira i li surt un estel d’or an es front.
Arriba a ca seua. Sa madastra i Na Joanota la veuen amb aquella resplendor a sa cara, vermeia com la grana, més garrida que mai.
Se posaren fetes unes lleones, l’agafen i li diuen:
—Si no mos contes tot lo que t’ha succeït, no en faràs altra: te matarem.
—M’ha succeït —digué ella— que es riu m’ha pres es garbellet, es budellets i sa guinaveteta. Corre qui corre, vora vora, riu avall, enquantr una veieta i me diu: «Corre més i ho trobaràs, que es riu se n’ho du». Enquantr una altra veieta i me diu lo mateix: «Corre més, i ho trobaràs, que es riu se n’ho du». Enquantr una altra veieta i m’ha dit: «Jo ho tenc, veutaquí». M’ho ha donat, ho he pres i ho he duit.
—I què més? —digué sa mestra, traguent foc p’ets uis.
—No res pus —digué Na Catalineta, més fresca que unes flors.
—Tira, idò, vés-te’n a rentar aquest front —diu sa madrasta.
—Que me som mascarada? Què hi tenc? —digué s’àngel; i s’hi va dur sa mà i la se mirava, per veure si hi tenia gens de brutor.
—Vés-lo-te a rentar més que de pressa, si no vols un quern de galtades! —digué sa mestra.

S’al·lotona anà a rentar-se es front i, renta qui renta, com més el se rentava, més li resplendia.
Quan Na Joanota veu allò, diu:
—Ma mare, jo també vui anar a fer uns budells nets an es riu. A Na Catalina li és sortit un estel an es front i jo també n’hi vui un, surta d’on surta.
—Ben pensat, fieta meua dolça —digué sa mestra.
Li anà a comprar uns budells, los hi posà dins un garbell, li donà una guinaveta i diu:
—Hala fieta meua, espedeix. I si pots tornar amb dos estels, no torns amb un; i si pots tornar amb tres, no torns amb dos.
—No tengueu ànsia: duré tots es que podré —exclama Na Joanota; i li estreny cap an es riu, carregada amb sa guinaveta, es garbell i es budells.
Féu a posta que sa corrent l’hi prengués tot i arranca de córrer, vora vora, riu avall.
Troba una doneta véia i li diu:
—Mala veiota, ¿no hauríeu vista una guinavetota, un garbellot i uns budellots que es riu m’ha presos?
—Sí que los he vists! —diu sa jaia—. I ben aviat que los se’n du sa corrent. Ja pots fer via; però abans passa’m sa mà dins s’esquena, que no sé què hi tenc.
Na Joanota la hi passà.
—Què has trobat? —li demana sa jaia.
—Pois i xinxes! —diu Na Joanota.
—Idò pois i xinxes tendràs! —diu sa jaia.
Na Joanota, tota esmussa davant tals comandacions, segueix vora vora, riu avall.
Troba una altra doneta véia i li diu:
—Mala veiota, ¿no hauríeu vista una guinavetota, un garbellot i uns budellots que es riu m’ha presos?
—Sí que los he vists! —diu sa jaia—. I ben aviat que los se’n du sa corrent. Ja pots fer via; però abans passa’m sa mà dins s’esquena, que no sé què hi tenc.
Na Joanota la hi passa.
—Què has trobat? —diu sa jaia.
—Pois i xinxes! —diu Na Joanota.
—Idò pois i xinxes tendràs! —diu sa jaia.
Tota esmussa davant tals comandacions, Na Joanota segueix vora vora, riu avall.
Troba una altra doneta véia, li diu:
—Mala veiota, ¿no hauríeu vista una guinavetota, un garbellot i uns budellots que es riu m’ha presos?
—Sí que los he vists! —diu sa jaia—. I los he aplegats, perquè no es fessen malbé.
—Vengau-los idò! —diu Na Joanota.
—Vaja una manera de demanar ses coses que tens! —diu sa veieta—. M’engana que no sies ben malambrosa. No tengues ànsia que me n’estoig cap, d’aquestes endèries teues; però abans passa’m sa mà dins s’esquena, que no sé què hi tenc.
Na Joanota la hi passa.
—Què hi has trobat? —demana sa jaia.
—Pois i xinxes! —diu Na Joanota.
—Idò pois i xinxes tendràs! —diu sa jaia.
Esmussa de tot, Na Joanota, davant tals comandacions, agafa sa guinavetota, es garbellot i es budellots, i ja li ha estret, sense dir «per amor de Déu sia» ni «amb Déu siau».
—Escolta, dona —diu sa jaia—: així mateix pories esser un poc més considerada amb ses pressones. Escolta bé aquesta comanda que ara et faré: p’es camí sentiràs bramar un ase i cantar un gall. En cantar es gall, no et girs darrere! En bramar s’ase, gira-t’hi.
Na Joanota pica de talons, més alisa que un que que ha venut a espera.
Camina caminaràs, sent es gall cantar i ella, ben alerta a girar-se darrere!
Més envant sent bramar s’ase, se gira ben rabenta i li sortí una cóva d’ase enmig d’es front.
Quan se va veure sa covota, tot d’una quedà de pedra, sense paraula. Llavò va rompre amb un raig de flastomies, digué totes ses que li vengueren a sa boca; se tirà en terra; se bolcà una bona estona per dins sa pols; s’omplí sa cara d’unglades; s’arrabassava es cabeis. Provà d’arrabassar-se sa covota i estirava tan fort com poria, però no li pogué fer res. Va acabar per esclatar en plors i quedà feta un mar de llàgrimes. Jurà i perjurà que no tornaria a ca seua mentres dugués aquell penjaroi an es front. Però va venir es vespre, començà a fer-se fosc, li agafà por i envestí cap a ca seua.
Poreu fer comptes què degué dir i què degué fer sa mare quan la se va veure davant amb aquell creixull part damunt ses ceies.
Totes dues cuidaren a tornar botxes i qui pagà la festa va esser Na Catalineta. Com a lleones s’hi abordaren i li varen dar llenya fins que tengueren alè. La vestiren de quatre pelleringos, li passaren un dogal p’es coll i per sa cinta i la fermaren davall sa pastera. Allà estava nit i dia, fora de s’estona que l’amollaven per fer-li fer ses feines de la casa més feixugues; i només arribava a quatre roegons que li tiraven; i havia de beure dins un cul de gerra, això quan pensaven a abocar-li aigo. No hi havia qui s’hi acostàs ni li fes cap moixonia, en no esser un canet que hi havia a la casa, que s’enfilava per ella, i li feia mil xicotines i afalagadures; i això li valia moltes coces i poc pa de Na Joanota i de sa mestra.
En aquell temps el rei, que encara era fadrí, se cansà d’esser-ho i va fer unes dictes que se faria un ball que duraria tres dies; que hi convidava totes ses al·lotes d’es seu reinat; i volia que no hi fessen falta a fi de que pogués triar sa més garrida, sa que més li agradaria per casar-se.
Es dia que aquest ditxós ball començà, gran era cal rei, però tot se va omplir.
Vos assegur que n’hi havia, d’al·lotes, per llarg.

Poques foren ses qui no s’hi presentassen i cap n’hi havia que no hi anàs ben convençuda de que havia d’esser sa preferida.
Na Joanota en tenia unes ganes, d’anar-hi, que l’alçaven, però no gosava dir-ho.
A la fi no pogué pus i li amollà.
—Anem-hi, ma mare, anem-hi! —digué se toixarruda.
—Sí! Ja faríes bona planta amb sa covota d’ase! —va dir sa mare, tota enfadada.
—Jo la m’afaitaré —digué sa gembla.
Ell com dos i dos fan quatre la s’afaità, s’embolicà un mocador p’es front perquè no li vessen s’afaitadura i mare i fia rodaren clau i tocaren soletes cap an es ball.
Com se suposa, deixaren Na Catalineta fermada davall sa pastera. Poreu pensar si en devia tenir, de pena, de veure-se allà davall i tancada. La pobreta se va posar tan funesta, li va envestir una por tan gran i una tristor tan aclucadora, se sentí tan acongoixada, que se creia acabar la vida.
Li vengué s’acudit de xapar sa vellaneta que sa primera doneta véia li havia donada devora es riu.
La xapa i dedins hi va haver un cotxo d’or i plata amb quatre cavalls i quatre cotxers, i un vestit per ella de setí groc a on hi havia pintats tots es peixos de la mar, i uns tapinets sa cosa més preciosa del món.
Es cotxers la desfermen, se posa es vestit i es tapins, s’afica dins es cotxo, i cap a cal rei! Tot d’una que va entrar dins es ball, que ja estava ben encès, i la veren tan garrida, tan gentil, tan eixerida, amb aquell estel d’or an es front, tothom va romandre amb un peu alt, sobretot el rei, que se plantà davant ella i se cuidà a treure ets uis mirant-la-se fit a fit. Volgué ballar amb ella i ja no li va lleure mirar-se’n altra.
—Ma mare, això és Na Catalineta —deia Na Joanota, d’es racó a on s’havia haguda de posar, perquè tothom li feia amples, com la veien tan gropelluda.
—Què ha d’esser Na Catalina! —deia sa mare—. Davall sa pastera és ella!
Quan Na Catalineta hagué ballat una bona estona amb el rei, parteix cop en sec, més falaguera que una falzia, cap a defora. S’afica dins es cotxo, es cotxers donen llendera i de d’allà.
—Criats i criades! —digué el rei amb uns grans crits—. Correu a veure per on pren aquesta gran senyora!
Es criats i criades pitgen darrere es cotxo d’or i plata, corrents tant com en porien treure.
Què fa Na Catalineta quan veu allò? Enfonya sa mà dins sa butxaca i se posa a tirar dobles de vint i dobles de vint.
Es criats i criades, com les veren tan grosses i tan grogues, s’acalaren a aplegar-les; i vos assegur que n’hi va haver, de sempentes i estirades, perquè cada un volia aquelles patenes per ell.
Quan alçaren es cap, es cotxo va haver desaparegut.
Se’n tornen a cal rei, més empegueïts que no sé què em diga i contaren es pas.

El rei va prendre una rabiada feresta, però ben feresta: los se cuidà a menjar.
Quan Na Joanota i sa mare arribaren a ca seua, trobaren Na Catalineta tancada i fermada, com si res fos estat.
Ni sospites varen tenir de que se fos moguda.
Lo endemà per tota la ciutat no es parlava més que de sa dama d’es vestit de setí groc amb so cotxo d’or i plata, de quatre cavalls i quatre cotxers, que era sa qui havia agradat més an el rei, sa qui se n’havia duita la pauma de sa garridesa i galania; i ningú sabia qui era, ni per on havia pres, ni on parava.
Es vespre continuà es ball; i si moltes d’al·lotes hi havia hagudes es vespre abans, més n’hi hagué aquell.
Na Joanota anà ben alerta a fer-hi falta. S’hagué d’afaitar altra vegada es front perquè sa covota amb ses vint-i-quatre hores li havia crescut tant com si mai la s’hagués escapçada.
Na Catalineta, com se tornà veure tota solina, tancada i fermada davall sa pastera, se recordà de sa metleta que sa segona doneta véia li havia donada devora es riu.
La xapa i dedins hi va haver un cotxo d’or i plata amb vuit cavalls i vuit cotxers, i un vestit de setí verd amb tots ets animals de la terra i ets aucells de l’aire pintats, i uns tapinets sa cosa més preciosa del món. Es cotxers la desfermen, se posa aquell vestit i es tapins, s’afica dins es cotxo, i cap a cal rei s’és dit!
Tot d’una que entrà dins es ball, que ja estava ben encès, i la veren tan garrida, tan gentil, tan eixerida, amb aquell estel d’or an es front, tothom va romandre amb un peu alt, sobretot el rei, que se plantà davant ella, i la se mirava tan arreu, que com que la s’hagués de menjar amb sos uis. Ja ho crec que volgué ballar amb ella i ja no li va lleure mirar-se’n cap altra pus.
—Ma mare —deia Na Joanota, d’es racó d’on miraven la feta—, vos dic que això és Na Catalina.
—No sies bajana! —deia sa mestra—. Davall sa pastera és ella!
Quan Na Catalineta hagué ballat una bona estona amb el rei, parteix cop en sec, més falaguera que una falzia, cap a defora. S’afica dins es cotxo, es cotxers donen llendera i de d’allà.
—Criats i criades! —digué el rei amb grans crits—. Correu de pressa! Correu a veure per on pren aquesta gran senyora!
Es criats i criades ja han pitjat darrere es cotxo d’or i plata i vos assegur que los hi remenaven ben aviats, an es galindons.
Què fa Na Catalineta com veu allò? Enfonya sa mà dins sa butxaca i se posa a tirar perles i diamants.
Es criats i criades, com veren caure aquell ruixat de pedres precioses, ja estigueren de grapes; i grapada ve grapada va, qui més en poria aplegar més n’aplegava.
Sobretot, quan alçaren es cap, es cotxo va haver desaparegut.
Se’n tornen a cal rei, més empegueïts que no sé què em diga, i no tengueren més remei que contar es pas.

El rei va prendre una rabiada com no n’havia presa cap mai. No hi hagué nom lleig que no los digués i los va prometre que, si lo endemà aquella senyora tornava i los feia sa mateixa endemesa, los faria penjar tots.
Quan Na Joanota i sa mare arribaren a ca seua, trobaren Na Catalineta tancada i fermada davall sa pastera, com si res fos estat.
Ni sospites varen tenir de que se fos moguda.
I lo endemà per tota la ciutat no se parlava d’altra cosa més que de sa dama d’es vestit de setí verd amb so cotxo d’or i plata, de vuit cavalls i vuit cotxers, que era sa qui havia agradat més an el rei, sa qui se n’havia duita la pauma en garridesa i galania, i negú sabia qui era ni per on havia pres, ni per on parava.
Es vespre continuà es ball; i si molta de gent hi havia haguda es dos primers dies, moltíssima més n’hi va haver es tercer, amb s’idea de veure en què pararia allò.
Com se suposa, no hi faltà sa mestra amb Na Joanota, front embenat i tot ple de tais perquè sa covota, cada volta que la s’afaitava, tornava treure ses cerres més revengudes i granades i no hi havia raor qui les volgués prendre: eren com a rebrolls d’uiastre i d’una creixença mai vista.
Començà es ball, però se coneixia prou que ses al·lotes ja començaven a perdre es coratge. I encara que los costàs un greu de l’ànima, no porien deixar de regonèixer que, si aquella dama desconeguda tornava i no fogia de sa manera que fins llavò havia sabut fogir, elles no hi tendrien res que fer, a cal rei: s’hi serien deixades veure i ballat debades.
Na Catalineta, com se tornà trobar tota solina, tancada i fermada davall sa pastera, se recordà de sa noueta que sa tercera doneta véia li havia donada devora es riu.
La xapa i dedins hi va haver un cotxo d’or i plata amb dotze cavalls i dotze cotxers, i un vestit per ella de setí blau amb tots els estels del cel pintats, i uns tapinets sa cosa més preciosa. Es cotxers la desfermen, se posa es vestit i es tapinets, s’afica dins es cotxo, i cap a cal rei!
Quan entrà dins es ball, que ja estava ben encès, i la veren tan garrida, tan gentil, tan eixerida, amb aquell estel d’or an es front, tothom va romandre amb un peu alt, sobretot el rei, que se plantà davant ella, i la se mirava tan arreu, que com que la s’hagués de menjar amb sa vista. Ja ho crec que volgué ballar amb ella i ¿com li havia de lleure mirar-se’n cap altra pus, si no li bastaven es dos uis, i deu més que n’hagués tenguts, per Na Catalineta?
Sa pitxorina, quan hagué ballat una bona estona amb el rei, parteix cop en sec, més falaguera que una falzia, cap a defora. S’afica dins es cotxo, es cotxers donen llendera i de d’allà.
—Criats i criades! —digué el rei amb grans crits—. Correu de pressa! Correu a veure per on pren aquesta gran senyora!
Es criats i criades ja són partits darrere es cotxo d’or i plata i vos assegur que debanaven de casta forta.
Però si ells feien via, molta més en feia es cotxo, i sempre los reprenia una cosa de no dir.

Na Catalineta, com los va veure que ja no porien pus, se treu un tapinet i los ho tira.
Es dotze cavalls pegaren una fua lo mateix de falcons que se tiren damunt un esbart de coloms i es cotxo aviat hagué desaparegut.
Es criats i criades aplegaren es tapinet, se presenten an el rei, l’hi entreguen, li conten lo que ha passat i li va venir molt de nou.
S’aconseià amb sos nobles de la cort i tots li digueren que aquell tapinet no poria esser més que de sa que l’havia tirat; i que, per aclarir qui era ella, lo més avengut seria assatjar es tapinet a totes ses al·lotes de la ciutat; i que aquella an-a qui li vengués bé, seria sa dama que es tres vespres d’es ball havia guanyat a totes en garridesa i gallardia i que s’era demostrada sa més digna de portar corona i de seure amb ell an es trono.
An el rei li agradà aquesta idea i va fer unes dictes que anirien de casa en casa a assatjar a totes ses al·lotes aquell tapinet, i que aquella an-a qui vendria bé seria sa qui se casaria amb ell.
I ho va fer tenir ver. Ja va esser partit amb sos criats de casa en casa. Entraven allà on hi havia al·lotes i los assetjaven es tapinet, però cap en trobaven que li estigués bé.
Ja estaven cansats de tantes provatures i ja ho volien deixar anar, quan arribaren davant ca sa mestra.
—Que entram aquí? —demanaren es criats.
—No res —diu el rei—, entrem-hi, que sa pell ja és d’es llop.
Hi entren.
—Quantes d’al·lotes teniu? —diu el rei.
—Una —diu sa mestra.
I sortí Na Joanota.
—Hala, treu es peu —li digueren.
I sa biduïna el tragué i va esser un peu tan gros, tan disforjo, tan lleig, que ja no provaren si hi cabia, dins es tapí.
No hi hauria cabut maldament l’haguessen escapçat un pam.
—Teniu altra al·lota? —demana el rei.
—No senyor —diu sa mestra mastegant fesols.
El rei va conèixer que aquell no era un sí que no volien que fos sí.
Estrengué de passos sa mestra i la dona no va tenir més remei que fer sortir de davall sa pastera Na Catalineta.
Quan la veren amb s’estel an es front, tota resplendent de bellesa i galania, el rei i tots es qui l’acompanyaven s’embadaliren contemplant-la de cap a peus.
Li assatjaren es tapinet i li va venir tan ben ajustat i avengut que no era possible que l’haguessen fet per un altre peu.
—Ja és ella! Ja és ella! —s’exclamà tothom i el rei es primer de tots.
El rei va dir a Na Catalineta:
—No res, no et mogues i jo me’n vaig a menar tot s’acompanyament que et correspon com a esposa meua que has d’esser i al punt som aquí. Prepara lo que has de preparar.
Bon preparar tengué s’al·lotona!

Tot d’una que el rei se’n va esser anat, sa mestra la torna fermar a sa pastera. Enllestí i endiumenjà Na Joanota lo millor que va sebre, però no va esser possible afaitar-li sa covota d’ase, perquè de sa darrera vegada tenia es front ple de crosteres, i ses cerres eren tan gruixades que no hi hagué cap estisores a la casa que les volguessen taiar.
Lo que feren va esser encambuixar-li un vel ben espès que li tapava sa cara i casi tot es cos.
Dins una estona se presenta el rei amb tot s’acompanyament, amb tota la cort.
Sa mestra pren per sa mà Na Joanota, que pareixia, ni més ni pus, un bolic de pedaços, i diu:
—Senyor rei, velataquí! En voler!
Vengué molt de nou a la cort i sobretot an el rei que sa novia anàs tan tapada.
—De què fretura aquest vel? —demanava tothom.
—Ah! —deia sa mestra, fent estabetxos—. Sabeu que és d’empegueïdora sa meua fieta! No seria capaç de suportar ses mirades de tanta gernació! A l’hora d’ara ja li hauria agafat baticor. Per amor de Déu no parleu de destapar-la!
El rei, tan enamorat estava de sa que ell se creia tenir davant, que donà fe a sa mestra.
Féu pujar sa tapada damunt sa mula que havien menada a posta, amb un ensellament tot de plata i seda, ell se posà an es seu costat i, acompanyats de tota la cort, ja foren partits.
Aquell canet de ca sa mestra, que no trobava negú dins aquella casa que el se miràs amb bon ui en no esser Na Catalineta, i s’enfilava per ella, i un amb s’altre se feien xicotines i afalagadures, quan va veure que el rei i la cort partien, i se creien dur-se’n Na Catalineta, i se’n duien Na Joanota, se posa a lladrar com un desesperat, corrents darrere darrere. I, entre lladr i lladr, no s’aturava de dir:
—N’Estel d’Or davall pastera! I Na Cóva d’ase cualca en sella! N’Estel d’Or davall pastera! I Na Cóva d’ase cualca en sella!
—Aquest dimoni de ca! —deia sa mestra—. Pegau-li!
—Pegau-li! —deia sa tapada, de damunt sa mula.
—Pegau-li! —repetien el rei i es demés per seguir la voga.
Bé li pegaven i li deien «fora!» però ell, com més anava, més fort i més clar deia:
—N’Estel d’Or davall pastera! I Na Cóva d’ase cualca en sella!
Tant arribà a lladrar i a cridar, que la gent posà atenció an aquelles paraules i van a dir an el rei lo que passa.
El rei se malpensa i diu:
—Que s’atur tothom!
I tothom s’aturà.
—Alça’t es vel! —digué a sa tapada.
Sa tapada no es bategava.
—Alça’t es vel, dic! —cridà el rei, malpensant-se més i més i traguent espires p’ets uis.
—Estic massa empegueïda! —va dir ella amb una veu més llastimosa.
—Ja el t’alçaré jo! —cridà el rei tot cremat.
Li pega tirada, es vel va caure en terra i va aparèixer damunt sa mula, a la vista de tothom, Na Joanota, lletja i malfenta, amb sa covota d’ase, amb aquell esplet de cerres tan reblides, tan goixades, tan llargarudes, tan enravenades, lo mateix de pues de porc singlar.
El rei, davant aquell pas tan ferest, no en va taiar pus: envià Na Joanota i sa mare a mal viatge i torna arrere a cercar N’Estel d’Or.
Es canet los mostrà a on era.
La desfermaren i tothom cridà:
—Això és ella! Això és ella!
La fan pujar damunt sa mula, el rei se posa an es seu costat, partiren amb tota la cort, arribaren an es palau real, la cosa ja estava a punt de pastora mia i se casaren.
I què havia de succeir?
Que se feren unes noces de pinyol vermei i unes festes mai vistes i un ball vitenc de tot. I el rei i N’Estel d’Or visqueren una mala fi d’anys amb pau i alegria. I encara són vius si no són morts.


Manacor, juny de 1895


(Antoni M. Alcover: Aplec de rondaies mallorquines d'En Jordi d'es Racó, volum IV, edició i estudi de Josep Antoni Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè, Moll, Palma)

dijous, 22 d’octubre del 2009

L'illa del Tresor : IX. La pólvora i les armes

I resulta.... que ho sap fins i tot el lloro...La Hispaniola era a una certa distància i vam haver de passar per sota els mascarons i pel costat de la popa de molts altres vaixells, les amarres dels quals tan aviat ens fregaven la quilla com es gronxaven per sobre nostre. Al final, però, vam atracar al costat de la goleta, vam pujar a bord i allà ens va rebre el senyor Arrow, el pilot, un mariner ja gran i molt torrat de pell, que portava arracades i mirava guenyo. Ell i l'hisendat es veien molt ben avinguts, però aviat vaig observar que no es podia dir el mateix de les relacions entre el senyor Trelawney i el capità.

Aquest últim era un home d'aspecte sever, que semblava indignat amb tot el que hi havia a bord; i aviat ens en va dir el motiu, perquè a penes havíem baixat a la ca- bina quan va entrar un mariner i va dir a l'hisendat:

-El capità Smollett desitja parlar amb vós, senyor. -Jo estic sempre a les ordres del capità. Feu-lo passar-va dir l'hisendat.
El capità, que estava darrere mateix del seu emissari, va entrar immediatament i va tancar la porta.
-¿I doncs, capità Smollett? ¿Què ens heu de dir? Espero que tot vagi bé... ¿Tot està en regla i en condicions de navegar?
-Mireu, senyor-va dir el capità-: em sembla que val més que us parli sense embuts, encara que us pugueu ofendre. Aquesta travessia no m'agrada; ni m'agrada la tripulació, ni el meu segon de bord. Més clar, l'aigua.
-¿Potser és que no us agrada la goleta, senyor?-va preguntar el senyor Trelawney, molt enfadat, com vaig poder veure.
-Això no us ho puc dir, senyor, perquè encara no l'he vista navegar-va dir el capità-. Només puc dir que sembla una embarcació bastant ensopegada.
-¿Podria ser que no us agradés qui us ha contractat, doncs?-va dir l'hisendat.
Però aquí els va interrompre el doctor Livesey.
-Un moment-va dir-, un moment. Aquesta mena de preguntes només serveixen per fer mala sang. El capità ha parlat massa o ha parlat massa poc, i jo em veig obligat a requerir que aclareixi les seves paraules. Dieu que no us agrada aquesta travessia; a veure: ¿per què?
-M'han contractat, senyor, sota el que s'anomenen ordres segellades, per governar el vaixell d'aquest senyor i per fer-lo anar cap allà on ell em mani-va dir el capità-. Fins aquí molt bé. Però ara em trobo que qualsevol home de la tripulació sap més coses que jo. ¿Us sembla just?
-No-va dir el doctor Livesey-, la veritat és que no.
-Després-va prosseguir el capità-descobreixo que anem a buscar un tresor..., i he de saber-ho pels meus propis homes. ¿Què us sembla? Mireu, això dels tresors és cosa molt delicada; no m'agraden els viatges en cerca de tresors, no m'han agradat mai; i menys quan són viatges secrets i resulta..., i perdoneu l'expressió, senyor Trelawney..., que ho sap fins i tot el lloro.
-¿El lloro d'en Silver?-va preguntar l'hisendat. -És una manera de parlar-va dir el capità-. Vull dir que ho sap tothom. Per mi que no sabeu realment on us fiqueu, però jo us diré el que en penso: és un joc a vida o mort, i les possibilitats estan molt igualades.
-Això queda molt clar, i gosaria dir que és ben veritat-va contestar el doctor Livesey-. Assumim el risc, però no som tan ignorants com us penseu. I dieu que no us agrada la tripulació: ¿que és que no són bons mariners?
-No m'agraden, senyor-va replicar el capità Smollett-. I, ja que m'ho feu dir, penso que els hauria d'haver triat jo entre els meus propis homes.
-Potser sí-va contestar el doctor-. Potser el meu amic hauria d'haver deixat que l'acompanyéssiu; però el desaire, suposant que ho sigui, no va ser intencionat. ¿I el senyor Arrow no us agrada, tampoc?
-No, senyor. Penso que és un bon mariner, però fraternitza massa amb la tripulació per ser un bon oficial. Un pilot hauria de guardar més les distàncies... No hauria de beure amb els mariners!
-¿Voleu dir que beu?-va exclamar l'hisendat. -No, senyor-va contestar el capità-; jo només dic que fraternitza massa amb la gent.
-Resumint, capità-va dir el doctor-: digueu-nos què voleu, si us plau.
-¿Esteu decidits a fer aquest viatge, senyors? -Absolutament-va contestar l'hisendat.
-Molt bé-va dir el capità-. Doncs, ja que heu tingut la paciència de sentir-me dir coses que no podia demostrar, escolteu-ne unes quantes més. Primera: estan posant la pólvora i les armes a la bodega de proa; ¿per què no les poseu a sota la cabina, si hi ha lloc de sobres? Segona: us acompanyen quatre dels vostres homes, i em diuen que alguns d'ells han de dormir a la banda de proa. ¿Per què no els feu dormir al costat de la cabina?
-¿Alguna cosa més?-va preguntar el senyor Trelawney.
-Sí, una altra-va dir el capità-: que ja hi ha hagut prou safareig, a hores d'ara.
-Prou i de sobres-va assentir el doctor. -Us diré el que he sentit jo mateix-va continuar el capità Smollett-: que teniu el mapa d'una illa; que hi ha unes creus al mapa per indicar on és el tresor, i que l'illa es troba a... -i llavors va anomenar la latitud i la longitud exactes.
-Això no ho he dit a ningú, jo!-va exclamar l'hisendat.
-Doncs els homes ho saben, senyor-va replicar el capità.
-Livesey, heu d'haver estat vós o en Hawkins-va exclamar l'hisendat.
-Tant se val, ara, qui hagi estat-va replicar el doctor.

I vaig poder veure que ni ell ni el capità feien gaire cas de les protestes del senyor Trelawney. I jo tampoc, francament, perquè era un home massa bocamoll; en aquest cas, però, em sembla que deia la veritat i que ningú no havia esbombat la posició de l'illa.

-Doncs bé, senyors-va continuar el capità-: jo no sé qui el té, aquest mapa; però insisteixo que no l'hauria de veure ningú, ni tan sols jo ni el senyor Arrow. Altra- ment, us pregaré que accepteu la meva dimissió.
-Ja ho entenc-va dir el doctor-: voleu que man- tinguem aquest assumpte en secret i que convertim la popa del vaixell en una guarnició, defensada pels homes de confiança del meu amic i proveïda de totes les armes i tota la pólvora que hi hagi a bord. Dit d'una altra manera: que us fa por que hi hagi un motí(...)

Stevenson, Robert Louis. L’illa del tresor. Traducció: Joan Sellent. Editorial. Quaderns Crema. (pgs 85-88)

Robert Louis Stevenson: "L'illa de Tresor"


El vell llop de mar a l'"Almirall Benrow"L'hisendat senyor Trelawney, el doctor Livesey i tots aquests altres senyors m'han demanat que escrigui punt per punt tota la història de l'Illa del Tresor, des del començament fins al final i sense ometre res excepte la situació de l'illa, perquè encara hi queden tresors per desenterrar; agafo, doncs, la ploma l'any de gràcia de 17... i reculo fins als temps en què el meu pare regentava l'hostal «Almirall Benbow» i aquell vell mariner, de pell fosca i amb una cicatriu de sabre a la cara, va venir a fer-hi estada.

El recordo com si fos ahir, acostant-se amb pas feixuc a la porta de l'hostal, seguit d'un carretó que transportava el seu bagul de mariner. Era un home alt, fort, moreno i corpulent; una cua de cabells enquitranats li queia sobre les espatlles d'una bruta casaca de color blau; les seves mans, aspres i plenes de cicatrius, mostraven unes ungles negres i esqueixades; el tall de sabre, brut i moradenc, li travessava una galta. El veig encara passejant la mirada per la cala, primer xiulant entre dents i després entonant aquella vella cançó marinera que li havíem de sentir cantar tan sovint:

Quinze homes van sobre el bagul del mort...
Io-ho-ho, i una ampolla de rom!

amb una veu estrident, cansada i vacil·lant que semblava que s'hagués forjat i esquerdat entre les barres del cabrestant. Després va trucar a la porta amb un bastó semblant a una palanqueta i, quan va comparèixer el meu pare, li va demanar bruscament un got de rom. Quan l'hi va haver portat se'l va beure lentament, com un expert, entretenint-se a assaborir-lo i sense deixar de mirar els penya-segats del voltant i el rètol de l'hostal.
-Aquesta cala em convé-va dir al final-, i la taverna està molt ben situada. ¿Hi ha gaire moviment, per aquí, company?
El meu pare li va dir que no, que per desgràcia n'hi havia molt poc.
-Ah-va dir ell-, doncs aquí és on atracaré. Tu, noi!-va dir, adreçant-se al que empenyia el carretó-: porta el bagul i ajuda a dur-lo cap a dalt. Em quedaré aquí una temporada-va afegir-. Sóc un home senzill, jo: rom, cansalada i ous és tot el que necessito, i aquella punta d'allà dalt per veure passar els barcos... ¿Com m'heu de dir? Digueu-me «capità». Ah, ja us entenc...Teniu-i va tirar dues o tres monedes d'or al llindar de la porta-. Quan s'hagin acabat, m'aviseu-va dir, amb la mirada ferotge d'un almirall.

I la veritat és que, per molt esparracat que anés i per molt tosc que fos el seu parlar, no feia pas l'efecte de ser un simple mariner: més aviat semblava un pilot o un capità, acostumat a manar i a ser obeït. L'home del carretó ens va dir que el dia abans al matí, quan la diligència el va deixar a la porta del «Royal George», havia preguntat quins hostals hi havia al llarg de la costa i, després de rebre bones referències del nostre, suposo, i de saber que es trobava en un lloc solitari, l'havia preferit a tots els altres com a lloc de residència. I això és tot el que vam poder saber del nostre nou estadant.

En general era un home molt callat. Es passava tot el dia rondant per la cala o pels penya-segats, amb una ullera de llarga vista de llautó; als vespres seia en un racó de la sala, al costat del foc, i bevia rom molt carregat amb un raig d'aigua. No acostumava a dir res quan algú se li adreçava: només alçava els ulls de sobte, amb una expressió ferotge i esbufegant pel nas com una sirena de boira, i tant nosaltres com els parroquians de casa vam aprendre aviat a deixar-lo tranquil. Cada dia, quan tornava de les seves passejades, preguntava si havia passat cap mariner pel camí. Primer vam pensar que ho preguntava per la necessitat d'estar amb altres homes com ell, però al final vam entendre que el que volia era evitar-los. Quan algun mariner feia estada a l'«Almirall Benbow» (cosa que passava de tant en tant, i eren homes que anaven cap a Bristol per la ruta de la costa), ell l'espiava darrere la cortina de la porta abans d'entrar a la sala, i sempre procurava estar callat com un mort davant la presència d'algun d'aquells homes. Jo, almenys, no veia res d'estrany en aquell comportament, perquè en certa manera compartia els seus temors. Un dia se m'havia endut a part i m'havia promès que em donaria una moneda de plata de quatre penics cada primer de mes, si era capaç «d'estar a l'aguait per si venia un mariner amb una sola cama» i l'avisava així que aparegués. Molt sovint, quan s'acostava el primer dia del mes i jo li reclamava els honoraris, es limitava a dedicar-me un esbufec nasal i a mirar-me de dalt a baix; però, abans no s'hagués acabat la setmana, sempre s'hi repensava: em portava la moneda de quatre penics i em repetia l'ordre d'estar al cas per si venia el «mariner amb una sola cama».

No cal que us digui com em trasbalsava els somnis aquell personatge. Les nits de tempesta, quan el vent sacsejava els quatre cantons de la casa i les onades udolaven tot al llarg de la cala i s'enfilaven pels penya-segats, I jo el veia de mil formes diferents i amb mil expressions diabòliques. Tan aviat tenia la cama tallada fins al genoll, com arran de cuixa, com era una espècie de monstre que sempre havia tingut una sola cama situada al mig del cos. Veure'l saltar i córrer i empaitar-me per closos i barrancs era el pitjor dels meus malsons. I, ben mirat, amb totes aquelles fantasies abominables, els meus quatre penics mensuals em sortien prou cars.

Però, si el mariner d'una sola cama em provocava aquells terrors, en canvi el capità no em feia tanta por com a les altres persones que el coneixien. Hi havia vespres que bevia molt més rom amb aigua del que el seu cap podia traginar, i llavors tan aviat es posava a cantar les seves velles, bàrbares i abjectes cançons de mariner, indiferent a tothom, com pagava una ronda a tots els arronsats parroquians i els obligava a escoltar les seves històries o a corejar les seves cançons. Sovint jo sentia trontollar tota la casa amb el «Io-ho-ho, i una ampolla de rom»; tots els presents s'hi afegien com si els hi anés la vida, i cadascú cantava més fort que els altres per evitar amonestacions. Perquè, quan tenia aquests rampells, era l'home més despòtic que hàgiu vist mai; clavava cops de punya la taula perquè tothom callés; s'enfilava en un tropell d'indignació si li feien alguna pregunta, o de vegades si ningú no li preguntava res, perquè això li feia pensar que la gent no estava al cas de les coses que explicava. Tampoc no consentia que ningú marxés de l'hostal fins que ell no començava a tenir son de tant beure i se n'anava fent esses cap al llit.

Les seves històries eren el que feia més por a la gent. Eren relats terribles: històries de penjats, d'homes condemnats a saltar per la borda, de tempestes a alta mar, de l'illa de la Tortuga i de fets i llocs feréstecs a les costes antillanes. Per les coses que explicava, devia haver passat tota la vida entre la gent més malvada que hagi navegat mai per aquests mars de Déu, i el llenguatge amb què descrivia tots aquells crims esparverava aquella gent senzilla tant o més que els crims mateixos. El meu pare sempre deia que allò seria la ruïna de l'hostal, perquè aviat la gent, tipa de ser tiranitzada i humiliada i d'anar-se'n a dormir tremolant de por, deixaria de venir; jo, en canvi, estava convençut que la seva presència ens era beneficiosa. Primer la gent s'espantava, però després s'adonaven que en el fons els feia gràcia: era una distracció que animava la seva plàcida existència rural. Hi havia fins i tot una colla de joves que fingien admirar-lo i l'anomenaven «autèntic llop de mar», «rei dels navegants» i altres coses per l'estil, i li deien que era gràcies als homes com ell que Anglaterra s'havia convertit en el terror dels mars.

Però, en un cert sentit, és veritat que al final va ser la nostra ruïna; perquè van passar les setmanes, i després els mesos, i ell anava allargant la seva estada, fins que al final va quedar escurat i el meu pare no tenia prou valor per reclamar-li més diners. Si mai l'hi insinuava, el capità llançava un esbufec tan sorollós que hauríeu dit que era el rugit d'un lleó, i li clavava una mirada que el feia sortir de la sala. Jo havia vist el meu pare com es retorçava les mans després d'un rebuf d'aquells, i estic segur que el mal humor i el terror en què vivia van precipitar la seva trista i prematura mort.

En tot el temps que va viure amb nosaltres no va canviar en absolut d'indumentària, tret d'unes mitges que va comprar a un venedor ambulant. Se li va desfer una de les puntes del barret i des d'aquell dia la va dur penjant, tot i la gran molèstia que li ocasionava quan feia vent. Recordo l'aspecte de la seva casaca, que ell mateix apedaçava a la seva habitació i que al final ja era tota ella un mosaic de pedaços. Mai no escrivia cartes ni en rebia, ni parlava mai amb ningú tret d'alguns parroquians, i això només quan estava borratxo de rom. Pel que fa al gran bagul de mariner, ningú no I 'havia vist mai obert.

Només un cop li van plantar cara, i va ser cap al final, quan el meu pobre pare feia temps que havia entrat en el declivi que se l'enduria a la tomba. Un dia, cap al tard, va venir el doctor Livesey a veure el malalt, va menjar una mica de sopar que li havia preparat la meva mare i va entrar a la sala a fumar-se una pipa i esperar que li portessin el cavall del poble, perquè a l'hostal no hi teníem estable. Jo el vaig seguir cap a dins, i recordo que vaig observar el contrast que oferia aquell metge tan pulcre i tan polit, amb la seva perruca empolvorada, els seus ulls brillants i negres i les seves maneres agradables, al costat d'aquells rústecs vilatans i sobretot d'aquell pirata llardós, barroer i tèrbol que semblava un espantaocells, allà assegut de colzes a la taula i atordit pel rom. De cop i volta, aquell home-vull dir el capità-va engegar la seva eterna cançó:

Quinze homes van sobre el bagul del mort...
Io-ho-ho, i una ampolla de rom!
L'ampolla i el diable van acabar amb els altres...
Io-ho-ho, i una ampolla de rom!

Al principi jo em pensava que el «bagul del mort» era precisament aquell gran bagul que ell tenia a dalt, a l'habitació de davant, i aquella idea acompanyava el mariner d'una sola cama en els meus malsons. Amb el temps, però, vam deixar de prestar cap atenció especial a la cançó, i aquell vespre només era una novetat pel doctor Livesey. Vaig observar que no li produïa cap efecte agradable, perquè va aixecar els ulls un moment amb expressió força indignada abans de continuar parlant d'un nou remei pel reuma amb el vell Taylor, el jardiner. Mentrestant, el capità es va anar engrescant amb la seva pròpia música, i al final va clavar aquell cop de puny sobre la taula que tots! sabíem que volia dir: silenci! Van callar immediatament totes les veus excepte la del doctor Livesey, que va seguir parlant igual que abans, amb una veu clara i amable i fent pipades enèrgiques cada una o dues paraules. El capità li va engegar una mala mirada, va clavar un altre cop sobre la taula i el va seguir mirant encara amb més fúria; i al final, engegant un renec infame i recargolat, va dir:
-Silenci a l'entrepont! -¿Us adreceu a mi, senyor?-va preguntar el doctor; i quan aquell rufià, llançant un altre renec, li va respondre afirmativament, va afegir: -Doncs jo només us he de dir una cosa, senyor: que, si seguiu bevent rom, el món aviat es veurà lliure d'un canalla indesitjable.

La indignació del vell va ser terrible. Es va aixecar d'un salt, va treure una navalla de mariner i, un cop oberta, fent-la balancejar a la palma de la mà, va amenaçar el doctor de deixar-lo clavat a la paret.

L'altre ni es va immutar. Li va continuar parlant com abans, per sobre l'espatlla i en el mateix to de veu; una mica més fort perquè tothom ho pogués sentir, però amb absoluta calma i serenitat:
-Si no guardeu aquesta navalla immediatament, juro pel meu honor que us faré enviar a la forca a la primera sessió del tribunal.

Llavors es van desafiar tots dos amb la mirada, però el capità va plegar veles de seguida; va desar l'arma i es va tornar a asseure, remugant com un gos apallissat.
-i ara que sé que hi ha un subjecte com vós a la meva jurisdicció, senyor meu-va afegir el doctor-, podeu estar segur que no us trauré l'ull de sobre ni de dia ni de nit. A part de metge sóc jutge, i si m'arriba la més petita queixa de vós, ni que sigui per una inconveniència com aquesta d'avui, prendré les mesures pertinents per- què us detinguin i us expulsin d'aquí. Espero que hagi quedat clar.

Al cap de poca estona van portar el cavall del doctor Livesey i se'n va anar, però el capità va fer bondat durant la resta d'aquell vespre i molts més vespres seguits.(Capítol 1)


Stevenson, Robert Louis. L’illa del tresor. Traducció: Joan Sellent. Editorial. Quaderns Crema. Pgs 19-27

ALÍCIA EN TERRA DE MERAVELLES
L'Alícia començava a estar cansada de seure al costat de la seva germana, al marge d'un riu, i de no tenir res a fer; una o dues vegades havia donat un cop d'ull al llibre que llegia la seva germana; però no hi havia dibuixos ni diàlegs. «¿I de què serveix un llibre», va pensar l'Alícia, «sense dibuixos ni diàlegs?»

Així, doncs, es va posar a considerar (tan bé com va poder, perquè la calor del dia la deixava endormiscada i ensopida) si el plaer de fer una garlanda de margarides la compensaria de la molestia d'alçar-se i collir-les, quan, de cop i volta, un Conill Blanc d'ulls rosats li va passar corrent pel costat.

No hi havia res de gaire extraordinari en aquest fet; i l'Alícia tampoc no va trobar gaire estrany que el Conill digués a mitja veu: «Òndia, Òndia, arribaré massa tard!» (Més tard, quan hi va tomar a pensar, se li va acudir que se n'hauria d'haver meravellat; però, de moment, tot li va semblar bastant natural.) Ara bé, quan el Conill, per estrany que sembli, es va treure un rellotge de la butxaca de l'armilla, se'l va mirar i després va continuar corrent, l'Alícia es va alçar d'un bot, perquè li va passar pel cap que no havia vist mai cap conill que es tragués un rellotge de la butxaca de l'armilla. I, excitada per la curiositat, es va posar a córrer pel camp al darrere d'ell, i, afortunadament, va arribar a temps de veure com es ficava a dintre d'una gran llodriguera que hi havia sota una tanca.

Al cap d'un instant, l' Alícia s'hi va ficar darrere d'ell, sense pensar, ni una sola vegada, com dimonis en tornaria a sortir.

La llodriguera era recta com un túnel durant un bon tros, i després s'enfonsava de sobte, tan de sobte que l'Alícia no va tenir ni un moment per pensar a aturar-se abans que es trobés caient avall per un pou que semblava molt fondo.

O bé el pou era molt fondo o bé ella queia molt a poc a poc, perquè, mentre queia, va tenir molt de temps per mirar al seu voltant i per preguntar-se què passaria després. Primer va intentar mirar cap avall i descobrir on aniria a parar; però era massa fosc per veure res; després va mirar els costats del pou, i es va adonar que eren plens d'armaris i prestatges de llibres; va veure, a diferents llocs, mapes i quadres penjats amb clavilles de fusta. Mentre baixava, va agafar d'un prestatge un pot que portava una etiqueta que deia: «MELMELADA DE TARONJA»; però amb una gran desil·lusió, va veure que era buit; no va deixar caure el pot per por de matar algú; així, doncs, se les va arreglar per posar-lo a dintre d'un armari en el moment que hi passava pel costat.

«Mira», va pensar l'Alícia; «després d'una caiguda com aquesta, caure escales avall em semblara ben poca cosa. Que valenta que sóc, diran els de casa! De fet, no em queixaria ni que caigués de dalt del teulat!» (Cosa que probablement era el que hauria passat.)

Avall, avall, avall. ¿No s'acabaria mai més aquella caiguda? «M'agradaria saber quantes milles he baixat a hores d'ara», va dir en veu alta. «Segur que dec estar molt a la vora del centre de la terra. A veure: això vol dir que he baixat unes quatre mil milles, em penso.» (Perquè -¿veieu?- l'Alícia havia après coses així a l'escola i, encara que aquesta no fos una ocasió gaire bona per lluir coneixements, perquè no hi havia ningú que se l'escoltés, anar-los repetint era un bon exercici.) «Sí, aquesta deu ser, més o menys, la distància correcta; pero vés a saber a quina latitud o longitud he arribat?» (L'Alícia no tenia ni idea de què era la latitud, ni tampoc la longitud, però eren unes paraules boniques i elevades.)

Al cap de poc, va tornar a començar: «Vés a saber si aniré a caure just al centre de la terra. Serà divertit! d'anar a parar a un lloc on les persones caminen de cap per avall! Em sembla que se'n diuen Les Antipàtiques». Aquesta vegada estava contenta que no la sentís ningú perque li semblava que no era la paraula correcta. «Però els hauré de preguntar quin és el nom del país. "Disculpi, senyora, ¿sóc a Nova Zelanda o a Austràlia?"» (I, mentre baixava, intentava fer una reverència. Imagineu-vos fer una reverència mentre esteu caient per l'aire! ¿Us en sortiríeu?) «Quina nena més ignorant es pensaran que sóc, si ho pregunto! No, val més que no ho pregunti. Potser ho veuré escrit en algun lloc.» (...)

El màgic d'Oz

EL CICLÓ


“La Dorothy vivia enmig de les grans prades de Kansas, amb l'oncle Henry, que era pagés, i la tia
Em, que era la seva dona. La casa on vivien era petita, perquè la fusta de què era feta havia
calgut portar-la de molt lluny, amb carro. Tenia quatre parets, un terra i una teulada: tot plegat,
una sola cambra; i en aquesta cambra hi havia una cuina tota rovellada, un armari per a la vaixella
una taula, tres o quatre cadires i els llits. L'oncle Henry i la tia Em tenien un gran llit, a un racó,
la Dorothy un llitet a un altre racó. La casa no tenia ni golfes ni soterrani, llevat d'una mena de
pou excavat a terra, que en deien «el soterrani dels ciclons», perquè era on es refugiava tota la
família quan s'aixecava un d'aquells enormes remolins de vent, capaços d'esclafar qualsevol casa
que trobés al seu pas. S'hi baixava per una trapa que s'obria enmig de la cambra, i per una
escaleta de mà que s'enfonsava fins al fons mateix d'aquell forat petit i fosc.
Quan la Dorothy sortia a la porta i mirava al seu voltant, no podia veure altra cosa que la immensa
prada grisenca. Ni un arbre ni una casa no interrompien la vasta extensió d'aquella plana que
arribava fins als quatre horitzons. El sol havia cuit la terra llaurada fins a fer-ne una massa tota
gris a i plena d'esquerdes. Ni l'herba no era verda, perquè el sol havia recremat les puntes de les
llargues fulles fins a tornar-les del mateix color gris que es veia pertot. Altre temps la casa
havia estat pintada, però el sol havia embutllofat la pintura i les pluges se l'havien emportada, i
ara la casa era tan grisa i ensopida com tota la resta del paisatge.
Quan la tia Em havia anat a viure allà, era una dona jove i bonica. El sol i el vent també l'havien
canviada. Li havien llevat la lluïssor dels ulls, que s'havien tornat d'un gris tristoi, i li havien
esborrat les vermellors de les galtes i dels llavis, que ara també eren grisos. Estava prima i seca,
i no somreia mai. Quan la Dorothy, que era òrfena, havia anat a viure amb els seus oncles, la tia
Em, al principi, s'emportava cada ensurt quan la nena reia, que feia un xiscle i es portava una mà
al cor cada vegada que l'alegre veu de la Dorothy li arribava a les orelles; i encara ara sovint
mirava la nena, tota meravellada, demanant-se, en nom de Déu, de que podia riure.
L'oncle Henry no reia mai. Treballava de ferm, de sol a sol, i no sabia pas què era l'alegria. També
era tot gris, ell, des de la llarga barba fins a les botote s que portava; tenia un aire sever i
solemne, i amb prou feines obria la boca.
Era el Totó qui feia riure la Dorothy; gràcies a ell no s'anà tornant grisa com tot el que la voltava.
El Totó no era gris; era un gosset negre, de pel llarg i sedós, i amb un parell d'ullets negres
enjogassats, un a cada banda del morret graciós. El Totó jugava d'un cap de dia a l'altre, i la
Dorothy jugava amb ell, i se l'estimava moltíssim.
Aquell dia, però, no estaven jugant. L'oncle Henry, assegut al llindar, mirava tot preocupat el cel,
més gris encara que de costum. La Dorothy, dreta a la porta, amb el Totó als braços, també
mirava el cel. La tia Em estava rentant els plats.
De la banda del llunyà nord els arribava el llarg udol del vent, i l'oncle Henry i la Dorothy veien
com l'herba alta ondulava amb força davant la tempestat que s'apropava. Tot d'una van sentir un
xiulet agut en l'aire, que venia del sud, i en girar-se cap allà van poder veure que l'herba també
feia onades venint d'aquella direcció.
De sobte, l'oncle Henry es va aixecar.
-S'acosta un cicló, Em! -va cridar a la seva dona-. Vaig a donar una ullada al bestiar.
I va arrencar a córrer cap als coberts on tancava les vaques i els cavalls.
La tia Em va deixar la feina i va sortir a la porta. Amb una sola mirada en tingué prou per
comprendre que el perill era a tocar.
-De pressa, Dorothy!-va cridar-. Cap al soterrani! El Totó saltà dels braços de la Dorothy i es va
amagar sota el llit, i la nena li va córrer al darrere per agafar-lo. La tia Em, morta de por, va
obrir la trapa de terra, i baixà al sot per l'escaleta. La Dorothy va aconseguir a l'últim d'atrapar
el Totó, i es va disposar a seguir la seva tia. Quan era a mig camí de la trapa, es va sentir un
enorme gemec del vent i la casa va trontollar tan fort que la nena va perdre l'equilibri i va caure
asseguda a terra.
Llavors va passar una cosa molt estranya.
La casa va fer dos o tres giravolts i començà a aixecar-se pels aires. La Dorothy va tenir la
impressió que s'enlairava en un globus.
El vent del nord i del sud s'havien trobat justament allà on hi havia la casa, i n'havien fet el
centre exacte del cicló. Al bell mig dels ciclons l'aire sol romandre quiet, però la gran pressió del
vent al voltant de la casa l'anà enlairant, cada vegada més amunt, fins a situar-la al capdamunt
mateix del cicló, des d'on fou portada quilòmetres i més quilòmetres enllà, com una ploma.
Era molt fosc, i el vent udolava feréstegament al voltant de la nena; però la Dorothy va trobar
que s'hi anava molt bé. Després dels primers giravolts, i fora d'una vegada que la casa es va
inclinar perillosament, a la Dorothy li feia la impressió que la gronxaven suaument, com un nounat en un bressol.
Al Totó no li feia cap gràcia, allò. No parava de córrer d'una punta a l'altra de la cambra, lladrant
com un esperitat. La Dorothy, en canvi, romania asseguda a terra, esperant a veure què passaria.
Un moment, el Totó es va acostar massa a la trapa oberta, i va caure pel forat. De moment, la
nena va témer que no el tornaria a veure mai més. Però aviat va veure que treia les puntes de les
orelles pel forat, perquà la forta pressió de l'aire el privava de caure. S'apropà a rossegons fins
al forat, va aferrar el Totó per les orelles, i el va estirar un altre cop dins la cambra, després va
tancar la trapa per evitar nous accidents.
Van anar passant les hores, i a poc a poc la Dorothy va anar perdent la por; se sentia molt sola, i
el vent xiulava tan fort al seu voltant que l'eixordava tota. Primer pensava que quan la casa cauria
quedaria feta bocins; però veient que s’escolaven les hores i que no passava res de terrible, no
s'hi encaparrà més, i va decidir d'esperar tranquil.lament a veure com aniria tot plegat. A l'últim,
arrossegant-se per terra, que no parava de gronxar-se, arribà fins al seu llit i s'hi enfila; el Totó
hi saltà també, i se li va ajeure al costat.
Malgrat el balanceig de la casa i els udols del vent, aviat la Dorothy va tancar els ulls i es va
quedar adormida com un soc.”UN NOU PAISATGE“La va despertar un patac tan brusc i tan fort que si la Dorothy no arriba a trobar-se ajaguda en
la tovor del seu llit potser hauria pres mal i tot. Tot i això, el sotrac li tallà la respiració. Què
devia haver passat? Quant al Totó, li acostà el morret fred a la cara i somicà, tot esporuguit.
Incorporant-se en el llit, la Dorothy s'adona que la casa havia deixat de moure's; i ja no era fosc,
evidentment, puix que un sol radiant entrava per la finestra, inundant la petita cambra. Saltant
del llit, i seguida del Totó, la nena va córrer cap a la porta i l'obrí.
De seguida va llançar un crit de sorpresa i va mirar al seu voltant, obrint uns ulls com unes
taronges davant les coses meravelloses que veia.
El cicló havia dipositat la casa molt suaument -per ser un cicló- enmig d'un país d'una bellesa
meravellosa. Pertot es veien delicioses clapes de gespa verda, amb arbres imponents, tots
carregats de fruita saborosa. A dreta i esquerra hi havia rengles de magnífiques flors, i tot
d'ocells de plomatge rar i de colors vius cantaven i saltironejaven entre els arbres i els arbusts.
Una mica enllà hi havia un rierol que lliscava, lluïssejant, entre les verdes ribes, amb un murmuri
suau que sonava encisador a les orelles d'una nena com la Dorothy, que havia viscut tant de temps en les resseques i grises prades de Kansas.”

El màgic d'Oz


dimecres, 21 d’octubre del 2009

Alice’s Adventures in Wonderland
CHAPTER I Down the Rabbit-Hole

All in the golden afternoon
Full leisurely we glide;
For both our oars, with little skill,
By little arms are plied,
While little hands make vain pretense
Our wanderings to guide.

Ah, cruel Three! In such an hour,
Beneath such dreamy weather,
To beg a tale of breath too weak
To stir the tiniest feather!
Yet what can one poor voice avail
Against three tongues together?

Imperious Prima flashes forth
Her edict to "begin it"--
In gentler tones Secunda hopes
"There will be nonsense in it"--
While Tertia interrupts the tale
Not more than once a minute.

Anon, to sudden silence won,
In fancy they pursue
The dream-child moving through a land
Of wonders wild and new,
In friendly chat with bird or beast--
And half believe it true.

And ever, as the story drained
The wells of fancy dry,
And faintly strove that weary one
To put the subject by,
"The rest next time"--"It is next time!"
The happy voices cry.

Thus grew the tale of Wonderland:
Thus slowly, one by one,
Its quaint events were hammered out--
And now the tale is done,
And home we steer, a merry crew,
Beneath the setting sun.

Alice! a childish story take,
And with a gentle hand
Lay it where Childhood's dreams are twined
In Memory's mystic band,
Like pilgrim's withered wreath of flowers
Plucked in a far-off land.


Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do : once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “ and what is the use of a book, ” thought Alice, “ without pictures or conversations ? ” So she was considering, in her own mind (as well as she could

, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and — 8 — picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in that ; nor did Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself “ Oh dear ! Oh dear ! I shall be too late ! ” (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural) ; but, when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and, burning with curiosity, she ran across the field after it, and was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge. In another moment down went Alice after it, never once consider- ing how in the world she was to get out again.
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to be a very deep well.


Pinotxo: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattinoI
Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e rideva come un bambino.

C'era una volta...

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr'Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura.

Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce:

Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una gamba di tavolino.

Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile, che disse raccomandandosi:

Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia!

Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il banco, e nessuno; guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso, e nessuno; guardò nel corbello dei trucioli e della segatura, e nessuno; apri l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada, e nessuno! O dunque?...

E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.

Questa volta maestro Ciliegia restò di stucco, cogli occhi fuori del capo per la paura, colla bocca spalancata e colla lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento:

E così dicendo, agguantò con tutt'e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza.

Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti, e nulla; cinque minuti, e nulla; dieci minuti, e nulla!

E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio.

Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno; ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, senti la solita vocina che gli disse ridendo:

Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra.

Il suo viso pareva trasfigurato, e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.

El nonsense a la tradició anglesa
Lewis Carroll, 1832-1898

Beautiful Soup, so rich and green,
Waiting in a hot tureen!
Who for such dainties would not stoop?
Soup of the evening, beautiful Soup!
Soup of the evening, beaufiful Soup!
Beau--ootiful Soo--oop!
Beau--ootiful Soo--oop!
Soo--oop of the e--e--evening,
Beautiful, beautiful Soup!
Beautiful Soup! Who cares for fish,
Game, or any other dish?
Who would not give all else for two
Pennyworth only of beautiful Soup?
Pennyworth only of beautiful Soup?
Beau--ootiful Soo--oop!
Beau--ootiful Soo--oop!
Soo--oop of the e--e--evening,
Beautiful, beauti--FUL--SOUP!
TRADUCCIÓ:
Sopa estupenda, gustosa i verda,
fumeja a l’espera a la sopera!
Davant de tal delícia, qui no s’inclina!
Sopa del vespre, sopa estupenda!
Sopa del vespre, sopa estupenda!
Ss-ssopa ess-sstupenda!

Ss-ssopa ess-sstupenda!
Ss-ssopa ess-sstupenda!
Ss-ssopa del vess-sspre,
estupenda, sopa estupenda!

Sopa estupenda! Qui vol peix
o caça, qui vol res més?
Qui no ho canvia tot per un xxx...
arrupet tan sols d’estupenda sopa!
Xarrupet tan sols d’estupenda sopa?
Ss-ssopa ess-sstupenda!
Ss-ssopa ess-sstupenda!
Ss-ssopa del vess-sspre,
estupenda, SOPA estuPENDA!

dimecres, 14 d’octubre del 2009

Llibres per edats?


Cal que els llibres tinguin recomanacions per a edats?

"La síndrome Harry Potter continua. Ara amb la rebequeria d'un grup d'autors anglesos de literatura infantil i juvenil que han manifestat a l'Associació d'Editors del seu país que no encasellin més les seves obres amb les recomanacions per a les edats dels lectors. Aquest, que és un costum que s'ha anat estenent en la majoria de cultures, també la catalana, propicia en molts casos que llibres que s'etiqueten a partir d'una certa edat quedin automàticament eliminats per a lectors d'altres edats. Després que la sèrie Harry Potter no fes aquesta recomanació, els autors anglesos sembla que descarreguen la seva contradicció davant l'èxit milionari de J.K.Rowling amb aquesta boutade. No són els únics. Els editors d'arreu del món han provat sort en els últims anys inventant-se edicions singulars, edicions en cartoné, edicions fora de col•lecció i edicions sense cap etiqueta d'edat. El pitjor, si la síndrome s'expandeix, és que Harry Potter tampoc no tenia il•lustracions, cosa que, ara per ara, els llibres infantils i juvenils tradicionals ni es plantegen, de moment, d'imitar. Els autors diuen que ha de ser els tutors, el personal de les llibreries, el professorat o els experts de biblioteques infantils, els que han de suggerir, d'una manera personalitzada, segons les característiques de cada grup lector o indivudal, els llibres que creguin convenient. Una pàgina web recull signatures. Entre els autors contraris a incloure l'edat recomanda hi ha Philip Pullman, autor d'obres, com se sap, que traspassen fronteres d'edat. A la campanya, no hi ha només autors, també s'hi han afegit mestres, llibreters, il•lustradors, crítics, pares, mares i criatures. Ja en són més de 4.000 adherits a la proposta"

Andreu Sotorra. Revista Cornabou.Foment de la lectura

L'altre dia parlàvem dels canals de la difusió de la literatura i del paper de les institucions. Qui ha dit que la lectura no pot mostrar-se, sense complexos, com un element motivador i dinàmic? La Biblioteca del Congrès, amb la seua campanya "Explora nous móns. Llegeix" convida, amb el rerefons de la saga Potter, a participar del viatge. A casa nostra, el club Super3, un autèntic fenomen de masses insòlit arreu d'Europa, fa la seua campanya de promoció de la lectura.
La passió per llegir i escriure

Gemma Lienas, reconeguda autora de literatura infantil i juvenil, va rebre el Premi Calders 2004 i en l'acte de lliurament va pronunciar aquest discurs "La passió per llegir i escriure"


(...)