dilluns, 9 de novembre de 2009

TEMA 2.3 NOUS VALORS I TEMES

1. LA LIJ A PARTIR DELS 60: NOUS VALORS I TEMES

1.1 ES TRANSMETEN NOUS VALORS SOCIALS

• OPOSICIÓ ALS CORRENTS REALISTES I ALS, FINS ARA, VALORS CÍVICS I EDUCATIUS.
• LA LIJ ÉS MÉS IMAGINATIVA I MENYS PLANA I PEDAGÒGICA.
• UN NOU PERFIL:
• FINS ARA ELS NENS DELS CONTES EREN NENS-PRETEXT , PERÒ ARA ELS NENS NO SÓN TAN DÒCILS, RAONABLES I CARITATIUS SINÓ MÉS ACTIUS, DESPERTS I GENEROSOS.

2. LIJ A PARTIR DELS 70
2.1 REIVINDICACIÓ DE:
— LA FANTASIA
— LA COMPLEXITAT DE LES RELACIONS PERSONALS I DELS CONFLICTES VITALS
— EL PODER DE LA LITERATURA
2.2 CANVI I CONTRAST DE VALORS

1. EL SENTIT DE LA VIDA COM A PLAER EN CONTRAST AMB LA IDEA DE SERVEI, PROFIT O PREPARACIÓ PER AL FUTUR

2.EL DRET A LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS (RAÇA, GÈNERE, AFICIONS, IMATGE CORPORAL...)
DAVANT DE MODELS SOCIALS UNIFORMITZADORS I INTOLERANTS

3. ACTITUD ECOLÒGICA I PACIFISTA EN CONTRAST AMB EL PROGRÉS INDUSTRIAL I L’AGRESSIVITAT SOCIAL

4. PROPOSTA DE “RADAR” PERSONAL D’ACTUACIÓ
COM A RESPOSTA A LA INHIBICIÓ O PLURALITAT DE NORMES MORALS

5. ELS CONFLICTES SÓN COMPLEXOS I,SOVINT, DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE SOLUCIÓ

6. ELS CONFLICTES PODEN SUPERAR-SE A TRAVÉS DE: LA PARAULA, L’HUMOR O LA IMAGINACIÓ I NO AMB REPRESSIÓ


7. ELS SENTIMENTS I LES CONDUCTES HUMANES PODEN SER AMBIGUS

8. LLIBERTAT I AUTONOMIA PERSONAL I NO JERARQUIA


9. COMPLICITAT I COMUNICACIÓ ENTRE NENS I ADULTS I NO JERARQUITZACIÓ I SEPARACIÓ.


10. MARGES MÉS AMPLIS PEL TRENCAMENT DE NORMES (DESORDRE, BRUTÍCIA, MAL GUST...) EN CONTRAST AMB LES CONVENCIONS RESTRICTIVES I INVIOLABLES


3. INTRODUCCIÓ DE NOUS TEMES

— No hi ha un canvi de normes prefixat per RESOLDRE els problemes des de la infantesa a l’adolescència (COMPLEXITAT DE LA VIDA):
— Nens amb VEU i VOT.

— ES TRACTEN TEMES TABÚ O INAPROPIATS: GUERRA, MORT O QUE VULNEREN LES NORMES D’URBANITAT
— EL CONFLICTE COM UNA PART INEVITABLE DE LA VIDA
— EL TEMA DE L’ENFRONTAMENT AL DOLOR, MALALTIA, BOGERIA, MORT, MINUSVALIDESES, INCOMUNICACIÓ...
— Hi ha una pluralitat de valors NO un discurs moral.
— Reivindicació del dret individual a la llibertat i al plaer
— Lluita contra la discriminació de raça i gènere
— Literatura antiautoritària

4. Des dels anys 80 a l’actualitat

— Inhibició de les propostes educatives
— Desig de mostrar la REALITAT amb cruesa
— S’empren recursos humorístics i fantàstics en un JOC literari d’entreteniment.
— Reivindicació de la FANTASIA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada